Podpora výuky interaktivních animací

Interaktivní Učebnice

Předmluva

Přivítání a úvodní slovo informující o záměrech a výstupech této učebnice.
Toto video Vás seznámí s historií programu Adobe Animate od roku 1993 po současnost.
Vysvětlení, jakým způsobem se v tomto programu vytváří interaktivní animace a jak se přehrávají na různých typech zařízení.

Kapitola 1 – Úvod

Téma videa: Seznámení s typy dokumentů, se kterými můžeme v programu Adobe Animate pracovat.
Téma videa: Pracovní plocha nového dokumentu a její nastavení, přehled pracovních nástrojů a jejich panelů.
Téma videa: Jak uložit pracovní soubor programu Adobe Animate

Kapitola 2 – Tvorba grafiky

Téma videa: Seznámení s typy dokumentů, se kterými můžeme v programu Adobe Animate pracovat.Úvod do tvorby grafiky v programu Adobe Animate, výhody tvorby grafiky v tomto programu.
Téma videa: Přehled jednotlivých panelů a druhů nástrojů, které tyto panely obsahují. Tvorba prvního vektorového objektu.
Téma videa: Seznámění s jednotlivými nástroji pro tvorbu vektorové grafiky

Kapitola 3 – Úprava grafiky

Téma videa: Pozice objektu na scéně, výpočet souřadnic X a Y, které určují pozici objektu.
Téma videa: Rámec určující souřadnice X a Y objektu, který je důležitý pro animaci objektů a interakci symbolů.
Téma videa: Posun objektu pomocí výběrového a transformačního nástroje.
Téma videa: Úprava pozice bodů a úhlu křivek vektorových objektů pomocí nástroje dílčí výběr.
Téma videa: Ukázka, jak můžeme vkládat bitmapovou grafiku do programu Adobe Animate a vysvětlení, jaká má tato grafika omezení.
Téma videa: Ukázka, jak můžeme vkládat bitmapovou grafiku do programu Adobe Animate a vysvětlení, jaká má tato grafika omezení.
Téma videa: Ukázka, jak můžeme vkládat bitmapovou grafiku do programu Adobe Animate a vysvětlení, jaká má tato grafika omezení.

Kapitola 4 – Vektorová grafika

Téma videa: Import vektorové grafiky z programu Adobe Illustrator do programu Adobe Animate.
Téma videa: Jak ošetřit importovanou grafiku tak, aby byla vhodná pro interaktivní animaci.
Téma videa: Nástroje pro tvorbu vektorových objektů a jejich nastavení.
Téma videa: Vrstvy na časové ose a vysvětlení jejich použití.

Kapitola 5 – Animace

Téma videa: Úvodní slovo, vysvětlení, jaké druhy animace v programu Adobe Animate můžeme využít.
Téma videa: Ukázka animace po jednotlivých snímcích.
Téma videa: První typ doplnění v programu Adobe Animate, který nám dokáže dopočítat animace vektorových objektů.
Téma videa: Ukázka, jak správně nastavit a jaké zásady dodržet při tvorbě doplnění tvaru.
Téma videa: Přehled pravidel a zásad, které je potřeba dodržet, aby se animace vykonávala správně.
Téma videa: Příprava grafiky pro složitější animaci a vysvětlení, jak by se tato grafika měla používat.
Téma videa: Praktická ukázka složitější animace doplnění tvaru.

Kapitola 6 – Objektově orientované programování

Vysvětlení principů objektově orientovaného programování a jakým způsobem je na tomto typu programování založen Action Script 3.0
Třídy a jejich instance jsou podstatným prvkem programu Adobe Animate, protože nám umožňují prvky vytvářet a ovládat pomocí kódu.
Třídy mají v Action Scriptu 3.0 své specifické místo. Toto video vysvětluje, co výjimečného třídy umí a jak je možné je používat.
Objekty mezi sebou komunikují pomocí zpráv. Jak to vlastně funguje?
Metody jsou speciální funkce, které může objekt vykonávat. Toto video vysvětlí principy metod a rozdíly mezi jejich různými typy.

Kapitola 7 – Ovládání časové osy

Téma videa: Snímky na časové ose, jejich vkládání, odebírání a další manipulace se snímky.
Téma videa: Příprava animace, která se bude v další části učebnice ovládat pomocí ActionScriptu.
Téma videa: Ovládání časové osy pomocí příkazů play a stop.

Kapitola 8 – Symboly

Téma videa: Vysvětlení, jak se v Animatu tvoří symboly a jak se ukládají do knihovny. Vše je demonstrováno na nejjednodušším typu symbolu, grafice.
Téma videa: Tlačítka, jejich speciální snímky a jednotlivé stavy.
Téma videa: Ukázka tvorby MovieClipu, jeho vlastní časové osy a nastavení základních vlastností.
Téma videa: Nastavení vlastností MovieClipu pomocí AS - tedy těch vlastností, které jsou přístupné také z panelu Vlastnosti.
Téma videa: Další vlastnosti MovieClipu, které je možné nastavit pomocí AS.
Téma videa: Operátory mohou měnit vlastnosti MovieClipu poměrově ke stávajícím hodnotám, nebo je postupně měnit při pohybu po časové ose.
Téma videa: Funkce, které jsou vlastní konkrétní třídě, se nazývají metody. V tomto videu představujeme metody ovládající časovou osu MovieClipu.
Téma videa: Další metoda "addEventListener" umožní MovieClipu reagovat na klikání myši a další události.
Téma videa: Další události myši, na které mohou symboly reagovat: klikání, zmáčknutí, zvednutí, pohyb myši, najetí a sjetí z objektu.